Vyvolávací systém pro očkovací centra

Objednávají se k Vám pacienti na očkování a tvoří se ve vaší čekárně fronty? Kombinace systémů od VYVOLÁVÁK CZ vyřeší tento problém za Vás. 

Systém pro odbavení pacientů v čekárně

Nabízíme Vám 2 systémy pro snadnější příjem a odbavení příchozích pacientů. Jedná se o Vyvolávací systém PRINT a PRINTMini.

Pacient při příchodu zvolí důvod návštěvy. Poté vkládá svou kartičku pojištěnce nebo jiný doklad totožnosti (OP nebo ŘP). Následně je mu přidělen pořadový lístek s číslem a doplňkovými informacemi. 

Personál je okamžite informován o přítomnosti pacienta (vč. jeho identifikačních údajů) v čekárně a může ho vyvolat přiděleným pořadovým číslem prostřednictvím obrazovky umístěné v čekárně. 

Pacient při příchodu zvolí důvod návštěvy a poté mu je okamžitě přidělen pořadový lístek, bez nutnosti registrace kartičkou zdravotní pojišťovny.

Personál je informován o přítomnosti pacienta v čekárně a vyvolá ho pomocí přiděleného pořadového čísla prostřednictvím obrazovky umístěné v čekárně. 


Odbavujte frontu během pár kliknutí

Program fronta byl navržen tak, aby co nejpřehledněji distribuoval pacienty do jednotlivých pracovišť / ordinací podle Vašeho přání a nastavení. Nejen, že máte absolutní přehled o pacientech v čekárně a konkrétním důvodům jejich návštěvy, ale zároveň je můžete v programu fronta vyvolat do ordinace během jediného kliknutí. Pacienty mohou jednotlivá pracoviště / ordinace vyvolávat podle aktuální vytíženosti.

Použití Vyvolávacího systému PRINT

Použití Vyvolávacího systému PrintMini