Vyvolávací systém PRINT

Skládá se z registračního kiosku s volitelnými tlačítky, čtečkou dokladů nebo karty pojišťovny a tiskárnou pořadových lístků, dále vyvolávací obrazovky a našeho softwaru. Kiosek lze také integrovat s předními ambulantními programy na českém trhu nebo s Vaším firemním programem pomocí otevřeného API.


Co umí systém PRINT?


  • Přednastavte důvody návvštěvy pomocí až 10 tlačítek na dotykovém displeji
  • Evidujte totožnost příchozího pomocí čtečky občanských průkazů a kartiček pojišťovny
  • Údaje se automaticky propisují do příslušného programu bez nutnosti manuálního opisování (například do karty pacienta ve vašem ambulantním programu)
  • Kiosek je integrován s předními ambulantními programi na českém trhu. S údaji pacienta i vyvolávacím systémem tak můžete pracovat z programu, který znáte.
  • Vyvolávejte přiděleným pořadovým číslem
  • Publikujte vlastní informační obsah (úřední hodiny, provozní informace, dovolená)
  • Kiosek sám třídí klienty nebo pacienty do front jednotlivých pracovišť / ordinací dle zvoleného důvodu návštěvy
  • Nastavte individuální číselné řady pro jednotlivá pracoviště (pro zpřehlednění průběžného pořadí)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Registruje pacienta kartou pojištěnce nebo dokladem.
Je propojen s ambulantními programy ordinace.
Nemá-li pacient doklad ani kartu pojišťovny, může se identifikovat dotykovou klávesnicí
Přidělí a vytiskne pacientovi štítek s jeho pořadovým číslem
Vyvolá pacienta do příslušné ordinace přiděleným pořadovým číslem
Zjistí od příchozího důvod jeho návštěvy, který předá personálu.
Informuje o času příchodu / registrace pacienta v čekárně.
Automaticky přidělí pacienta do příslušné fronty podle důvodu návštěvy.
Vyvolá pacienta do ordinace příjmením na obrazovce
Umožňuje publikovat reklamy nebo informativní sdělení na vyvolávací obrazovce

Program "FRONTA" v ceně každého kiosku

Integrováno s předními ambulantními programy

Vše ovládáte z vašeho ambulantní programu, se kterým naše zařízení propojíme. Údaje pacienta přenesené z kiosku v čekárně, vyvolávání do ordinace, přesouvání mezi frontami různých ordinací... Vše řešíte na jednom místě.

Zavedení nového vyvolávacího systému do naší ambulance je komfortní pro pacienty i zdravotní sestru. Díky propojení registračního zařízení s počítačem jasně vidíme, kolik pacientů v čekárně sedí a jak dlouho, zda přišli i lidé mimo objednání. Sestřička nemusí neustále odbíhat, pacienty vyvolává od svého stolu prostřednictvím obrazovky v čekárně.
MUDr. Aleš Pallaprimář ORL oddělení, Oblastní Nemocnice Trutnov

Promítejte čekajícím volitelný obsah

Vyvolávací obrazovku lze nadefinovat dle vašich potřeb. Pomocí ENTRY SIGNAGE nástrojů můžete kromě vyvolávacího prvku promítat i svá vlastní sdělení, ať už se jedná o reklamní video, textové sdělení o omezení provozu nebo denní menu ve vaší jídelně.

Usnadněte si život s vyvolávacím systémem PRINT

 NAPIŠTE NÁM

PRINT MINI

Příklady institucí, kde mají PRINT

POLIKLINIKY

chirurgie, kardiologie, apod.

ORDINACE

praktických lékařů, pediatrů, apod.