Kiosk s tiskárnou štítků do čekárny

VYVOLÁVACÍ SYSTÉM

PRINT

Skládá se z registračního kiosku s volitelnými tlačítky, čtečkou dokladů nebo karty pojišťovny a tiskárnou pořadových lístků, dále vyvolávací obrazovky a našeho softwaru. Kiosek lze také integrovat s předními ambulantními programy na českém trhu nebo s Vaším firemním programem pomocí otevřeného API.


Co umí systém PRINT?


  • Přednastavte důvody návvštěvy pomocí až 10 tlačítek na dotykovém displeji
  • Evidujte totožnost příchozího pomocí čtečky občanských průkazů a kartiček pojišťovny
  • Údaje se automaticky propisují do příslušného programu bez nutnosti manuálního opisování (například do karty pacienta ve vašem ambulantním programu)
  • Kiosek je integrován s předními ambulantními programi na českém trhu. S údaji pacienta i vyvolávacím systémem tak můžete pracovat z programu, který znáte.
  • Vyvolávejte přiděleným pořadovým číslem
  • Publikujte vlastní informační obsah (úřední hodiny, provozní informace, dovolená)
  • Kiosek sám třídí klienty nebo pacienty do front jednotlivých pracovišť / ordinací dle zvoleného důvodu návštěvy
  • Nastavte individuální číselné řady pro jednotlivá pracoviště (pro zpřehlednění průběžného pořadí)
Registruje pacienta kartou pojištěnce nebo dokladem.
Je propojen s ambulantními programy ordinace.
Nemá-li pacient doklad ani kartu pojišťovny, může se identifikovat dotykovou klávesnicí
Přidělí a vytiskne pacientovi štítek s jeho pořadovým číslem
Vyvolá pacienta do příslušné ordinace přiděleným pořadovým číslem
Zjistí od příchozího důvod jeho návštěvy, který předá personálu.
Informuje o času příchodu / registrace pacienta v čekárně.
Automaticky přidělí pacienta do příslušné fronty podle důvodu návštěvy.
Vyvolá pacienta do ordinace příjmením na obrazovce
Umožňuje publikovat reklamy nebo informativní sdělení na vyvolávací obrazovce

Program "FRONTA" v ceně každého kiosku

Integrováno s předními ambulantními programy

Vše ovládáte z vašeho ambulantní programu, se kterým naše zařízení propojíme. Údaje pacienta přenesené z kiosku v čekárně, vyvolávání do ordinace, přesouvání mezi frontami různých ordinací... Vše řešíte na jednom místě.

Zavedení nového vyvolávacího systému do naší ambulance je komfortní pro pacienty i zdravotní sestru. Díky propojení registračního zařízení s počítačem jasně vidíme, kolik pacientů v čekárně sedí a jak dlouho, zda přišli i lidé mimo objednání. Sestřička nemusí neustále odbíhat, pacienty vyvolává od svého stolu prostřednictvím obrazovky v čekárně.
MUDr. Aleš Pallaprimář ORL oddělení, Oblastní Nemocnice Trutnov

Promítejte čekajícím volitelný obsah

Vyvolávací obrazovku lze nadefinovat dle vašich potřeb. Pomocí ENTRY SIGNAGE nástrojů můžete kromě vyvolávacího prvku promítat i svá vlastní sdělení, ať už se jedná o reklamní video, textové sdělení o omezení provozu nebo denní menu ve vaší jídelně.

Usnadněte si život s vyvolávacím systémem PRINT

 NAPIŠTE NÁM

PRINT MINI

Příklady institucí, kde mají PRINT

POLIKLINIKY

chirurgie, kardiologie, apod.

ORDINACE

praktických lékařů, pediatrů, apod.