VYVOLÁVACÍ SYSTÉMY DO ČEKÁRNY

Program "FRONTA" v ceně každého kiosku

Ke každému vyvolávacímu systému od nás dostanete v ceně program FRONTA pro správu a vyvolání klientů v čekárně, stejně jako software ENTRY Signage, který slouží k promítání libovolného obsahu na vyvolávací obrazovce (tzn., že kromě vyvolávacích řádků můžete promítat v čekárně reklamní, organizační či jiná sdělení).

Jak funguje vyvolávací systém?

1. PŘÍCHOZÍ KLIENT

Váš klient přichází do čekárny / zakáznického centra, apod. Buď je již předem objenaný prostřednictvím Vašeho rezervačního či objednávkového systému, nebo přichází neobjednaný. Pokud nemáte vlastní, můžete zakoupit náš rezervační systém pro objednávání klientů.

Registrační kiosek (verze TOTEM)

2. REGISTRAČNÍ KIOSEK

Klient se hned po příchodu registruje u kiosku. Nejprve vždy provede volbu pomocí dotykových tlačítek (volby jsou plně upravitelné podle vašich potřeb). Poté, pokud jste vybrali variantu kiosku se čtečkou, se klient identifikuje dokladem (i pasem), kartou ZP, zákaznickou kartou, QR kódem či jakýmkoliv jiným identifikátorem. Ten umožní spárovat klienta s jeho rezervací ve vašem systému, nebo jeho složkou ve vaší kartotéce. Máte-li kiosek s termotiskárnou, klientovi je na štítku přiděleno pořadové číslo a může se posadit.

4. VYVOLÁVACÍ MODUL

U varianty zařízení s vyvolávacím modulem může personál vyvolávat klienty k přepážce, do kanceláře, apod. pomocí pár kliknutí myší. Po vyvolávaní se na obrazovce vyvolávacího modulu v čekárně objeví buď pořadové číslo, nebo jiný identifikátor klienta, podle toho, jakou máte variantu kiosku (Například verze Lite nemá termotiskárnu pořadových štítků a klienti jsou vyvoláváni iniciálami aj.) 

3. PERSONÁL

Veškeré informace zadané do kiosku, včetně případné totožnosti klienta, jsou přeneseny do programu v počítači personálu. Buď se jedná o Váš rezervační/objednávkový či jiný program, který jsme se čtečkou integrovali, nebo se jedná o náš program FRONTA, který je součástí dodávky systému a umožňuje přehled o čekajících klient, správu fronty a vyvolávání. V programu lze klienty přesouvat mezi frontami jednotlivých přepážek, editovat jejich záznamy a následně je vyvolávat.

Obrazovka s vyvolávacím modulem

Napište nám...

Popište nám Váš požadavek na vyvolávací systém. Rádi se s Vámi spojíme pro zodpovězení dotazů či tvorbu cenové kalkulace.

Vhodné pro:
Jakoukoliv RECEPCI A VÝDEJ ZBOŽÍ

TOTEM | Recepční a vyvolávací systém

Zjistí od příchozího důvod jeho návštěvy, který předá personálu.
Lze propojit s externími programy a ovládat z nich (váš rezervační program, recepční, apod...)
Informuje o času příchodu / registrace klienta v čekárně.
Nemá-li klient doklad ani kartu pojišťovny, může se identifikovat dotykovou klávesnicí.
Automaticky přidělí klienta do příslušné fronty podle důvodu návštěvy.
Vyvolá klienta do ordinace příjmením na obrazovce.
Umožňuje publikovat reklamy nebo informativní sdělení na vyvolávací obrazovce.
Registruje klienta/pacienta kartou pojištěnce nebo OP, ŘP nebo pasem.
Vyvolá klienta do příslušné ordinace přiděleným pořadovým číslem.
Umožňuje načítat a identifikovat objednané klienty QR kódem, který si vygenerovali například při rezervaci termínu, apod.

Recepční a vyvolávací systém TOTEM

Zjistí od příchozího důvod jeho návštěvy, který předá personálu.
Lze propojit s externími programy a ovládat z nich (váš rezervační program, recepční, apod...)
Informuje o času příchodu / registrace klienta v čekárně.
Nemá-li klient doklad ani kartu pojišťovny, může se identifikovat dotykovou klávesnicí.
Automaticky přidělí klienta do příslušné fronty podle důvodu návštěvy.
Vyvolá klienta do ordinace příjmením na obrazovce.
Umožňuje publikovat reklamy nebo informativní sdělení na vyvolávací obrazovce.
Registruje klienta/pacienta kartou pojištěnce nebo OP, ŘP nebo pasem.
Vyvolá klienta do příslušné ordinace přiděleným pořadovým číslem.
Umožňuje načítat a identifikovat objednané klienty QR kódem, který si vygenerovali například při rezervaci termínu, apod.

Vhodné pro:
Úřady, prodejny výdej zboží, očkovací centra, aj.

Vyvolávací systém PRINT Mini

Zjistí od příchozího důvod jeho návštěvy, který předá personálu.
Lze propojit s externími programy a ovládat z nich.
Informuje o času příchodu / registrace klienta v čekárně.
Umožňuje publikovat reklamy nebo informativní sdělení na vyvolávací obrazovce.
Automaticky přidělí klienta do příslušné fronty podle důvodu návštěvy.
Vyvolá klienta na příslušné pracoviště přiděleným pořadovým číslem.
Nemá-li klient doklad ani kartu pojišťovny, může se identifikovat dotykovou klávesnicí.
Registruje klienta/pacienta kartou pojištěnce nebo dokladem.
Vyvolá klienta do ordinace příjmením na obrazovce.
Umožňuje načítat a identifikovat objednané klienty QR kódem, který si vygenerovali například při rezervaci termínu, apod.

Vyvolávací systém PRINT Mini

Zjistí od příchozího důvod jeho návštěvy, který předá personálu.
Lze propojit s externími programy a ovládat z nich.
Informuje o času příchodu / registrace klienta v čekárně.
Umožňuje publikovat reklamy nebo informativní sdělení na vyvolávací obrazovce.
Automaticky přidělí klienta do příslušné fronty podle důvodu návštěvy.
Vyvolá klienta na příslušné pracoviště přiděleným pořadovým číslem.
Nemá-li klient doklad ani kartu pojišťovny, může se identifikovat dotykovou klávesnicí.
Registruje klienta/pacienta kartou pojištěnce nebo dokladem.
Vyvolá klienta do ordinace příjmením na obrazovce.
Umožňuje načítat a identifikovat objednané klienty QR kódem, který si vygenerovali například při rezervaci termínu, apod.

Vhodné pro:
Nemocnice a větší lékařské instituce, kliniky, půjčovny a jiné registrace na OP

Vyvolávací systém PRINT

Registruje klienta/pacienta kartou pojištěnce nebo dokladem.
Automaticky přidělí klienta do příslušné fronty podle důvodu návštěvy.
Nemá-li klient doklad ani kartu pojišťovny, může se identifikovat dotykovou klávesnicí.
Lze propojit s externími programy a ovládat z nich.
Zjistí od příchozího důvod jeho návštěvy, který předá personálu.
Vyvolá klienta do ordinace příjmením na obrazovce.
Umožňuje publikovat reklamy nebo informativní sdělení na vyvolávací obrazovce.
Informuje o času příchodu / registrace klienta v čekárně.
Vyvolá klienta do příslušné ordinace přiděleným pořadovým číslem
Umožňuje načítat a identifikovat objednané klienty QR kódem, který si vygenerovali například při rezervaci termínu, apod.

Vyvolávací systém PRINT

Registruje klienta/pacienta kartou pojištěnce nebo dokladem.
Automaticky přidělí klienta do příslušné fronty podle důvodu návštěvy.
Nemá-li klient doklad ani kartu pojišťovny, může se identifikovat dotykovou klávesnicí.
Lze propojit s externími programy a ovládat z nich.
Zjistí od příchozího důvod jeho návštěvy, který předá personálu.
Vyvolá klienta do ordinace příjmením na obrazovce.
Umožňuje publikovat reklamy nebo informativní sdělení na vyvolávací obrazovce.
Informuje o času příchodu / registrace klienta v čekárně.
Vyvolá klienta do příslušné ordinace přiděleným pořadovým číslem
Umožňuje načítat a identifikovat objednané klienty QR kódem, který si vygenerovali například při rezervaci termínu, apod.

Vhodné pro:
Ordinace a zdravotnická zařízení, zubní ordinace, pohotovost, polikliniky

Vyvolávací systém LITE

Zjistí od příchozího důvod jeho návštěvy, který předá personálu.
Lze propojit s externími programy (např. ambulantními) a ovládat z nich.
Informuje o času příchodu / registrace klienta v čekárně.
Nemá-li klient doklad ani kartu pojišťovny, může se identifikovat dotykovou klávesnicí.
Automaticky přidělí klienta do příslušné fronty podle důvodu návštěvy.
Vyvolá klienta do ordinace příjmením na obrazovce.
Umožňuje publikovat reklamy nebo informativní sdělení na vyvolávací obrazovce.
Registruje klienta/pacienta kartou pojištěnce nebo dokladem.
Vyvolá klienta do příslušné ordinace přiděleným pořadovým číslem.
Umožňuje načítat a identifikovat objednané klienty QR kódem, který si vygenerovali například při rezervaci termínu, apod.
Pořadový systém DISPLEJ

Vhodné pro:
Lékařské ordinace, zubní ordinace, polikliniky

Pořadový kiosek DISPLEJ

Zjistí od příchozího důvod jeho návštěvy, který předá personálu.
Lze propojit s externími programy (např. ambulantními) a ovládat z nich.
Informuje o času příchodu / registrace klienta v čekárně.
Nemá-li klient doklad ani kartu pojišťovny, může se identifikovat dotykovou klávesnicí.
Automaticky přidělí klienta do příslušné fronty podle důvodu návštěvy.
Registruje klienta/pacienta kartou pojištěnce nebo dokladem.
Umožňuje publikovat reklamy nebo informativní sdělení na vyvolávací obrazovce.
Vyvolá klienta do ordinace příjmením na obrazovce.
Vyvolá klienta do příslušné ordinace přiděleným pořadovým číslem.
Umožňuje načítat a identifikovat objednané klienty QR kódem, který si vygenerovali například při rezervaci termínu, apod.

Zavedení nového vyvolávacího systému do naší ambulance je komfortní pro pacienty i zdravotní sestru. Díky propojení registračního zařízení s počítačem jasně vidíme, kolik pacientů v čekárně sedí a jak dlouho, zda přišli i lidé mimo objednání. Sestřička nemusí neustále odbíhat, pacienty vyvolává od svého stolu prostřednictvím obrazovky v čekárně
MUDr. Ales PallaPrimář ORL, Oblastní nemocnice Trutnov
Do naší společnosti jsme hledali takové zařízení, které nám usnadní informování našich zaměstnanců, proto jsme se rozhodli vyzkoušet SMART Signage zařízení od Vyvolávák CZ. Díky tomu zmizeli z dílen přeplněné nástěnky a zdlouhavé meetingy. Jsme rádi, že jsme našli zařízení, které nabízí tolik funkcí a snadno se přizpůsobí našim potřebám.
Ing. Pavel VítekŘeditel IT, SILON

Usnadněte si život s elektronickou recepcí

 NAPIŠTE NÁM

Vyvolávací systémy upravené pro lékaře a nemocnice

Zajímáte-li se o vyvolávací systémy pro potřeby zdravotnického zařízení, doporučujeme prohlédnout si nabídku systémů na našem spjatém webu www.neklepat.cz, kde naleznete nabídku a popis výhod a funkcionalit, které přináší naše vyvolávací systémy do čekáren v lékařských ordinacích a klinikách.

vyvolávací systém pro lékaře NEKLEPAT CZ