ZAŘÍZENÍ PRO ÚŘADY

  • Manuál pro instalaci a použití programu Fronta klientů a vyvolávacího kiosku PrintMini
  • Instalační soubor programu Fronty klientů:
  • Instalační soubor pro databázový server Firebird 32/64 bit, nutný pro fungování programu Fronta klientů

ZAŘÍZENÍ PRO LÉKAŘE

  • Manuál pro instalaci a použití programu Fronta pacientů - neintegrovaná verze
  • Manuál pro instalaci a použití programu Fronta pacientů - integrováno s ambulatními programy od CompuGroup Medical ČR