Vyvolávací systémy

- systémy pro efektivní vyvolání z čekárny dle vašich potřeb -

Vyvolávací systém na míru

Potřebujete vyvolávat lidi z čekárny pomocí jména nebo čísla, do jedné ordinace nebo k více přepážkám? Řešení vyvolávacího systému Vám ušijeme na míru Vaší čekárně a potřebám.

Kombinujte s kterýmkoliv z našich pořadníkových systémů.

SYSTÉM PRINT

Efektivní řešení evidence osob v čekárně s tiskem pořadových štítků. Klient/pacient přijde, vybere důvod návštěvy, obdží číslo a další informace. Jak snadné.

Vyvolávací systém PRINT pracuje na bázi přidělení pořadového čísla na vytisknutém štítku, podle kterého je čekající následně vyvolán na obrazovce vyvolávacího systému. 

Důvod návštěvy

Příchozí do čekárny vybere 1 z až 10 dotykových tlačítek na displeji pořadového systému, nastavitelných dle vašich potřeb.

Pořadové číslo

Po zvolení důvodu návštěvy na displeji, obdrží příchozí pořadové číslo s informací jaký důvod návštěvy zvolil, datum a čas identifikace.

Přenos dat

Podle výběru příchozího se data odešlou do Fronty pacientů do PC na příslušném oddělení /ordinaci/přepážce.

Vyvolání pacienta

Vy tak máte o čekajících veškerý přehled. Příslušná oddělení je mohou vyvolávat pomocí obrazovky v čekárně.

SYSTÉM LITE

Vyvolávejte pomocí obrazovky v čekárně podle údajů zadaných při příchodu
(pomocí klávesnice nebo čtečky karet)

Vyvolávací systém LITE umožňuje po zadání důvodu návštěvy identifikovat příchozího pomocí čtečky karet (pojišťovny, řidičský průkaz nebo OP), případně pomocí virtuální klávesnice.

Důvod návštěvy

Příchozí do čekárny vybere 1 z až 10 dotykových tlačítek na displeji pořadového systému, nastavitelných dle vašich potřeb.

Identifikace

Po zvolení možnosti na displeji vkládá příchozí svoji identifikační kartu do čtečky, která nasnímá údaje. Případně využije identifikaci pomocí dotykové klávesnice.

Přenos dat

Data jsou odeslána do příslušného počítače. Vy tak víte, kdo přichází a proč, případně zda je objednán nebo nikoliv.

Vyvolání čekajícího

Vy máte přehled o lidech v čekárně a důvodech návštěvy. Vyvolávat můžete podle vašich potřeb a plánu.

Máte otázky na tento produkt? 

S jakými druhy pořadových systémů lze kombinovat?